Market Name : Nau Pukhuri Market

Type Name for Search:
Sl.No Tenure Code Room No. Tenure Name Father's Name
1 1170 9-A Babita Sah Laxmi Sah
2 1160 3 Mrinal Boruah **
3 1161 4 Abhijit Saikia, Managing Partner Late, Ananda Chandra Saikia
4 2461 9-B Junu Baruah Mazumder W/o A Mazumder **
5 1171 10 Nagindra Sah ***
6 1162 5 Atul Khanikar ***
7 1172 12 Goutom Gogoi ***
8 2432 1-A Radhesyam Chowbay Late, Baijnath Chowbay
9 1163 6 Monoj Borah ***
10 1173 6-B Suman Sahu ***
11 1164 7 Abhijit Saikia ***
12 1165 8 Pronab Kr. Thakur ***
13 1166 6A Diganta Buragohain, Dipamoni Buragohain ***
14 1167 6B Subrata Paul ***
15 1168 11 Ashish Dey, Ajit Paul Lt. Chittaranjan Dey, Lt. Atindralal Paul
16 1158 1 Prasanta Boruah ***
17 1169 11A Chobi Deb ***
18 1159 2 Jatin Borpatra Gohain ***