Market Name : Hemanta Bazar

Type Name for Search:
Sl.No Tenure Code Room No. Tenure Name Father's Name
1 1240 8 Dulan Das ***
2 1241 9 Taramani Das ***
3 1233 1 Ratneswar Das. Lt Bipin Das.
4 2514 11 Punuka Das ***
5 1234 2 Tapeswar Das ***
6 1235 3 Kishan Das ***
7 1236 4 Prasanta Phukan Bijoy Phukan
8 2506 10 Rupa Das W/o Sri. Monoj Das **
9 1237 5 Putuli Das ***
10 1238 6 Jaki Das ***
11 1239 7 Chinku Das ***